ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ННІІтаСТ ОНУ імені І.І. МЕЧНИКОВА

15.01.2017 р.


ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ННІІтаСТ ОНУ імені І.І. МЕЧНИКОВА

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації створений відповідно рішення Вченоїради Інституту інноваційної та післядипломної освіти у квітні 2013 року. На сьогодні Центр єструктурним підрозділом Факультету психологіїта соціальної роботи.

Метою діяльності Центру є задоволення індивідуальних потреб фахівців у особистому та професійному зростанні, підвищення їх конкурентоспроможності відповідно до суспільних потреб, а також забезпечення потреб держави у кваліфікованих кадрах високого рівня професіоналізму, здатних компетентно і відповідально виконувати фахові функції. Центр організовує, проводить та приймає участь у науково-методичних, науково-практичних конференціях, семінарах.

На сьогодні Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації пропонує слухачам короткострокові та довготривалі навчальні програми з удосконалення професійної майстерності та розширення фахової компетенції.

Викладачі понад 20 закладів вищої освіти II-IV рівня акредитації м. Одеси та області стали слухачами Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації або у співорганізації з ним протягом останніх років проведено декілька науково-практичних конференцій та навчально-методичних семінарів.

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації є базовим та єдиним в Україні навчальним підрозділом, який забезпечує підвищення кваліфікації фахівців (за основним напрямами підготовки поліграфологів) за програмою «Психофізіологічні методи дослідження та експертизи з використанням поліграфа» (теоретична підготовка) у співпраці із фахівцями Всеукраїнської асоціації поліграфологів (практична підготовка та супровід).

Триває робота над створенням загально університетської навчальної бази для програм підвищення кваліфікації, курсів короткотривалої професійної перепідготовки, довготривалих курсів спеціалізацій у межах всіх ліцензованих спеціальностей та із залученням викладацького складу усіх структурних підрозділів Університету;

Ведеться розробка та реалізація нового освітнього проекту«Університет третього віку».

Форми навчання та програми підвищення кваліфікації Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації


Видами та формами навчання у Центрі є:

Курси перепідготовки – отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше ступеня освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) та практичного досвіду.

Спеціалізація – набуття особою здатностей виконувати окремі завдання та обов’язки, які мають особливості, в межах спеціальності.

Підвищення кваліфікації – підвищення рівня готовності особи до виконання її професійних завдань та обов’язків або набуття особою здатності виконувати додаткові завдання та обов’язки шляхом набуття нових знань і вмінь у межах професійної діяльності або галузі знань.

Стажування – набуття особою досвіду виконання завдань та обов’язків певної спеціальності.

Постійно діючі програми підвищення кваліфікації Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації

Назва програми Тривалість програми
1 «Клінічна психологія» 3 місяці
2 «Основи психосоматики» 1 місяць
3 «Психосоціальна корекція наслідків травматичних подій» 2 місяці
4 «Соціально-психологічний супровід професійної діяльності співробітників закладів соціального обслуговування» 1 місяць
5 «Діагностика та оцінка персоналу» 2 місяці
6 «Психологія та педагогіка вищої школи» 1 місяць
7 «Методи психодрами та арт-терапії в консультуванні» 1 місяць
8 «Прикладна та судова психофізіологія» 1 місяць
9 «Психофізіологічні методи дослідження та експертизи з використанням поліграфа» 1 м. – теор.підг. 6 м. – практ.підг. та супровід
10 «Основи нейропсихології» 1 м. – теор.підг. 4 м. – практ.підг.

За запитом замовника можуть бути розроблені програми підвищення кваліфікації за іншими спрямуваннями в межах ліцензованих спеціальностей ОНУ імені І.І. Мечникова.

Навчання у Центрі здійснюється за такими формами: очна (денна, вечірня); заочна (дистанційна). Форми навчання можуть поєднуватися.

Навчання за програмами Центру може проводитися за місцем формування навчальної групи.

Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять встановлюються в залежності від складності, мети та змісту навчальної програми відповідно до потреб замовника на підставі укладеного з ним договору.

Нова навчальна програма КПК «Психофізіологічні методи дослідження та експертизи з використанням поліграфа».

Положення про ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ Навчально-наукового інституту інформаційних та соціальнихтехнологій Одеського національного університету імені І.І. Мечникова та Програми підвищення кваліфікації Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації ФПСР на 2018-2019 н.р. можна завантажити нижче:

Файл:
cppk-2016.doc 94 Кбскачан 67 раз
Скачать:
2018january.docx 14 Кбскачан 24 раза
Меньше минуты
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!